Transport sanitarny w POZ

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • dla zachowania ciągłości leczenia,
  • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala),
  • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem
Dla pacjentów ALMAMED transporty realizuje Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego -
91-302 Łódź, ul. Warecka 2.

tel. 721-820-223 lub 501-350-780