Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej to zakład lecznictwa sprawujący kompleksową opiekę nad pacjentami. Oznacza to leczenie, profilaktykę chorób i rehabilitację. Lekarzami pracującymi w POZ mogą być lekarze rodzinni, jak i zespoły internista i pediatra.

POZ musi też zapewnić swoim pacjentom opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. POZ działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł.

Deklarację można złożyć w rejestracji w godzinach 8.00-18.00.