Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (np. iniekcje domięśniowe).

Dla mieszkańców powiatu kutnowskiego świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizuje Kutnowski Szpital Samorządowy - Kutno, ul. Kościuszki 52 od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Tel. (24) 388-03-71
Tel. 508-919-332