Łódzki Oddział NFZ

Logo NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

Delegatura w Skierniewicach

ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
telefony: (46) 2754125, (46) 2754124
sala obsługi - pokój nr 8, parter

  • zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • leczenie uzdrowiskowe
  • karty EKUZ
  • eWUŚ
  • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
  • zintegrowany informator pacjenta ZIG

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania dofinansowania przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem lub środkiem pomocniczym. Zlecenie wystawione przez lekarza musi być dostarczone do ŁOW NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego został zgłoszony pacjent.